Lær om valutaen du kjøper på ICO

Når du ser at det tilbud på kjøp av ICO er det viktig at du smir mens jernet er varmt. Les om valutaen, se hva den gjør og tenk litt over hva du får. En aksje gir deg stemmerett og eierskap i et selskap med mulighet for utbytte. En token i en valuta kan gi deg eierskap men ikke nødvendigvis. En token kan gi deg utbytte, men ikke nødvendigvis da den kan også representere andre typer fordeler.

En token går opp og ned i verdi på samme måte som en aksje. På denne måten er det store likheter mellom en token og en aksje, hvis kryptovalutaen som token tilhører er utformet slik. Du kan derfor til en viss grad tilnærme en token som en aksje, ved at du må lære og du må forstå hva denne token gjør og dets økosystem.