Bilder og film fra lufta

Luftfotografi


Kristiansen SRM er autorisert droneoperatør gjennom sentral godkjenning fra Luftfartstilsynet. Daglig leder Steinar Kristiansen er godkjent i klasse A1 og A3 for dronefoto i inntil 120 meters høyde. Har du behov for bilder og film i høyder over dette blir oppdraget utført ved bruk av helikopter, gjennom samarbeid med ekstern tilbyder.

Dronefoto

Bildet er tatt med DJI Mini 2 våren 2021.
Bildet er i originalkvalitet, ikke fargejustert.

Helikopterfoto

Bildet er tatt fra helikopter sommeren 2016.
Bildet er fargejustert.

Vi er godkjent operatør av Luftfartstilsynet og har godkjenning for droneflygning i klasse A1 og A3.
Vi er en av 1600 medlemmer i UAS Norway, dronepilotenes egen interesseorganisasjon.

Trenger du bilder eller film fra lufta?

Vi hører gjerne fra deg.